Hovedkær Lokalråd

Borgermøde 2019:

Historien om Thommysminde - se opslag på facebook - og del, like, inviter gerne din nabo.

 

Dagsorden:
1. Aftenen indledes med et foredrag af Eigil og Lasse Kristensen. De vil fortælle om Tommysmindecenterets opbygning og udvikling igennem årene.
2. Kaffe
3. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab og budget
6. indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer: Lokalrådets navn indskrives officielt (Hovedkær Lokalråd) og sproglige justeringer, bla præcisering at det årlige borgermøde fungerer som vor generalforsamling.


7. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet for to år
Kandidater kan stille op på mødet


Hanne Frøkiær, Gustav Gerstrøm og Henrik Hertz genopstiller.

Mette Hansen og Tommy Ulvedal genopstiller ikke.

• Følgende medlemmer er i 2018 valgt for 2 år: Benny Poulsen, Romain Cliqet og Maibrit Lund Madsen suppl.

 

8. Valg af revisor(er) for to år
Irene Bygvrå Laursen genopstiller

9. Eventuelt

 

 

 

Lokalrådets sammensætning 

Hanne Frøkiær (formand), Mette Misser Hansen, Tommy Ulvedal, Benny Poulsen, Romain Bruhn Cliquet, Gustav Gerstrøm (kasserer)

Maibrit Lund Jørgensen og Henrik Hertz (suppleanter)

 

Vedtægter for lokalrådet, forslaget til ændringer følger i uge 12 med udsendelse af alle indkomne forslag (frist 10 dage før mødet).

Se områdets geografiske udbredning med detaljer her