Hovedkær Lokalråd

 

 

Lokalrådets sammensætning (2017):

Hanne Frøkiær (formand), Mette Misser Hansen, Knud Erik Madsen, Tommy Ulvedal, Benny Poulsen, Gustav Gerstrøm (kasserer), Henrik Hertz (suppleant)

 

 

Vedtægter for lokalrådet, Se områdets geografiske udbredning med detaljer her